زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

نظام نيمه آزادي.doc

۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۰۰:۴۵ | 216 بازدید

ادامه مطلب

  مقالات حقوق جزای اختصاصی و عمومی بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

ادامه مطلب

  مقالات حقوق جزای اختصاصی و عمومی بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

ادامه مطلب

  مقالات حقوق جزای اختصاصی و عمومی بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی مصادیق ارزش‌های اقتصادی و نقش آنها در پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم.doc

۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۲۲:۱۶ | 74 بازدید

مصادیق ارزش‌های اقتصادی و نقش آنها در پیشگیری و کاهش ارتکاب جرائم

قانون اساسی جمهوری اسلامی...

ادامه مطلب

  مقالات حقوق جزای اختصاصی و عمومی بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392